Покривна градина
Зелено строителство

Изграждане на покривни градини.

Техники и материали за дренаж и озеленяване на зелени покриви. Видове растения за озелняване на покривни градини.

С бума на строителството у нас, все по-често зелените покриви са тези, на които разчитаме да бъдем по близо до природата. За безпроблемно използване и дълъг живот на покривните градини трябва да се положат правилно хидро и топло – изолиращите пластове, да се осигури правилното отводняване, да се изберат правилните растителни видове и почвен субстрат спрямо нуждите на проекта.

Основните на пластовете за зеленя покрив са:

  • Хидро и топло изолации
  • Дренажен слой
  • Почвен слой и покривно озеленяване

Ето примерни варианти на различните слоеве за изграждане на покривни градини.

Полагане на хидро и топло изолации

След стоманобетонната плоча е необходимо да се постави битумент грунд, пароизолация, топлоизолация от екструдиран пенополистрол (XPS 5см.), армирана замазка за наклон, отново битумен грунд, хидроизолация (2 пласта),

Изграждане на дренаж на зелен покрив

За изграждане на  дренаж на покривна градина основните варианти са два: с традиционни дренажни материали или с иновативна система за задържане  и отвеждане на водата.

Първият вариант е след хидроизолацията да се положи HDPE мембрана за дренаж и защита ,след това пласт с дебелина от 10 до 15 см керамзит , който е много лек и подходящ. Ако конструкцията може да поеме тежестта, може да използваме традиционния филц или друг вид дренажен материал и накрая се покрива с геотекстил.

Вторият е вариант да се положи MaxDrain дренажен геокомпозит, който има роля като дренаж и защита на покрива, и върху него се полагат настилки, паркинги или  зелени площи. Той е с дебелина около 1 см и се състои се от високоякостна и високопроводима  плътна екструдирана сърцевина, едностранно каширана с геотекстил, издръжлива при големи натоварвания

Високата якост на материала позволява натоварвания от 1200 kN / м2 и осигурява водопропускливост надлъжно на равнината.

За покривно озеленяване  е препоръчително върху дренажният геокомпозит да се използва влагозадържаща мембрана Maxistrud 20F и накрая нетъкан иглонабит геотекстил.

Цялата дренажна система е с много малка височина около 3 см и със значително по-малко тегло и улеснен монтаж.

водозадържаща дренажна мембрана

Тази влагозадържаща дренажна мембрана Maxistrud 20F е със специализирани чашки с прорези в горната част, с влагозадържащ капацитет 5 л / м2.  Възможността да задържа вода без да се образува заблатяване, като осигурява и добър дренаж, прави мембраната много подходяща за покривни градини и цветарници. Тази съхраняваща водата мембрана има едновременно и защитна и дренажна функция.

Накрая върху целия дренажен пласт полагаме стабилизиран иглонабит геотекстил, който притежава висока якост и устойчивост, има разделяща и защитна функция.

Геотекстилът предпазва дренажа от задръстване като филтрира водата при преминаването и през него.

 Почвен слой и покривно озеленяване.

Този слой е най – добре да е от олекотен почвен субстрат. За целта към обогатена почвена смес се добавя перлит, зеолит или други олекотяващи материали, който освен, че намалят теглото и подобряват дренажа също запазват част от водата . Много полезно е да се добавят и влагозадържащи материали като торф или водозадържащи ленти “ Lite – Strips , водозадържаща и водоразпределяща мрежа „LITE-NET , които също намалят теглото на сместа.

За разнообразието на покривните градини основно значение има дебелината на почвения пласт. От това зависи вида на растенията, тяхната големина и композицията на градината

Най общо можем да разделим покривните градини на  според дебелината на почвения слой  на три вида:

за интензивно, за полу – интензивно и за екстензивно озеленяване.

За екстензивно  покривно озеленяване говорим когато не може да се подсигури голям почвен пласт по голям от 10 до 20см.  В този случай се използват видове, които издържат на засушаване, екстремни условия, изискващи минимални грижи и имат плитка коренова система. Това са различните видове суколенти Седум / sedum sp., Делосперма (Delosperma cooperii) Sempervivum sp., декоративни треви Festuca sp. (Власатка/Фестука) , Imperata (Когон/Императа), Stipa (Стипа/Мексикански пух), Carex (Острица/Карекс), Deschampsia (Туфеста пластица/Дешампсия) и др. различни видове цветя и билки – Arabis (Гъшарка/Арабис), Phlox (Флокс), Iberis (Иберис), Dianthus (Карамфил), Ajuga (Пълзящо срещниче/Аюга), Erica (Ерика/Пирен), Saxifraga (Каменоломка), Melissa (Маточина), Mentha (Мента), Thymus (Мащерка). Всички тези растения са подходящи за изграждане на вертикални градини и също са подходящи ниски растения за скален кът.

Много често това е предпочитания вид покриви за халета и производствени предприятия. Тук композицията е равнинна, и въздейства с пъстрота, цвят и малка релефност на растенията. Този вид покриви се посещават рядко, и се наблюдават отгоре и/или от съседни сгради.  В този случай е препоръчително, ако ще има поливната система поливането да е подсигурено чрез капково напояване.

         

За  полу – интензивно покривно озеленяване говорим когато почвения пласт е от 20 см. до 50 см. Тук на покривното пространство можем да предвидим, различни декоративни настилки и градински елементи. Растителните видовете, които са подходящи са повече и съответно композицията може да бъде по-интересна и богата. Могат да се използват по високи цъфтящи храсти, вечнозелени и иглолистни растения с различен хабитус.

Цъфтящи храстиSpirea sp (Спирея), Lavandula (Лавандула), Weigela (Вайгела), Дървовидна Ружа / Hibiscus Syriacus /, Syringa (Люляк), Rosa Fairy ( Стелещи се Рози), Azalea japonica (Азалея), Rhododendron (Рододендрон), и други Вечнозелени широколистниLigustrum (Птиче грозде), Buxus (Чемшир), Cotoneaster (Котонеастър), Lonicera (Лоницера), пъстролистен фортунов евонимус, Лавровишна – Prunus laurocerasus, Фотиния – Photinia × fraseri „Red Robin и иглолистни растения – различни видове и форми на родовете Juniperus / хвойна „Син килим“ – Juniperus squamata ‘Blue Carpet’. Златиста китайска хвойна – Juniperus chinensis ‘Old Gold’ ), Thuja (Туя) – Кълбовидна златиста туя – Thuja occidentalis ‘Golden Globe’, Западна кълбовидна  туя – Thuja occidentalis ‘Little Champion’, Кълбовидна западна туя- Thuja occidentalis форма ‘Tiny Tim’ , Западна туя смарагд –  Thuja occidentalis “ SmaragdТуя Ауреа Нана- Thuja orientalis ‘Aurea Nana’ , Picea conica (Смърч), Pinus mugo (Клек).

          Много често при този вид покриви се изграждат кашпи тип “декоративни саксии“ за да се търси по-интересна композиция или да се засади ниско декоративно дърво – Acer palmatum ( Японски Клен ), Salix caprea (Върба/Ива), Rhus typhina (Влакнест Шмак), Cotinus (Смрадлика), и др. което е подходящо за случая.  Този вид покривни градини е много подходящ за озеленяване на офис или жилищни тераси.

         

За интензивно покривно озеленяване почвения пласт е над 50 см. Тук освен растителна покривка и настилка може да изградят детски площадки и водна площ. Този вид покривни градини е най – подходящ за озеленяване на “кота нула“ над подземни гаражи, когато имаме липса на зелена площ. Изборът на растителни видове е най – голям и разнообразен. От суколенти, треви и цветя до ниски дървета с плитка коренова система, малка корона, плачещти форми или кълбовидни форми – Acer “Globosum” (Кълбовиден Явор), Prunus “Nigra” (Червенолистна Джанка), Robinia ssp. (Кълбовидна Акация), Laburnum (Златен дъжд), Crataegus ssp. (Глог), Betula (Бреза), Morus (Черница), Sorbus (Калина) и др. , а за жив плет Лейланди (Cupressocyparis leylandii).

          Независимо от вида на покривната градина, не забравяйте че е много важно да изградите поливна система, защото на такива пространства условията са много трудни. Така ще може вашата градина да ви радва и създава настроение дълго време и значително ще улесните поддръжката и. Поливната система ви дава и възможност за изграждане на тревни площи с хубав тревен чим при всички видове покривни градини

Related posts