Програматор Rain bird Eps-me
Поливни системи

Програматори за напояване

Видове програматори за управление на поливни системи.

При изграждане на автоматизирана поливна система, разделяме градината на различни зони за напояване чрез електромагнитни клапани. Програматорът управлява именно клапаните, като подава към тях електрически сигнали и така те пускат и спират водата в поливните кръгове след тях.

Има различни видове програматори: за външен монтаж и вътрешен монтаж, с захранване с батерия на 9 волта и от ел. мрежа на 230 волта, декодерни, с радио връзка, с Wi Fi управление през интернет , Bluetooth управление и др.

Тези за вътрешен монтаж обикновено са на 230 волта и разликата от тези за външен монтаж е просто устойчивостта им към околните условия. Контролерите захранвани от електро мрежата са по евтини от тези на 9 волта. Неудобството им е, че монтажа на кабелите оскъпява поливната система и понякога няма как да се прокарат кабели до клапаните и също това че ел. мрежата у нас е много непостоянна. Програматорите захранвани от електро мрежата подават сигнал на 24 волта, затова за тях се използват клапани на 24 волта.

Програматорите на 9 волта се захранват от батерии и са издържливи на външни условия с много висока степен на хидрозащита / ip 68 / и издържливост до минус 15 – 20 градуса. Това е така, защото обикновено се поставят в шахтите при клапаните, където е влажно и зимата е много студено. За програматори захранвани от от батерия на 9 волта се използват клапани на 9 волта.

Освен при декодерните, при всички програматори всеки клапан е свързан с контролера чрез кабел с отделна фаза и обща нула.

Декодерните се използват при напояване на много големи паркове и зелени площи, като на един кабел последователно са навързват множество декодери. Всеки декодер си има адрес и е свързан с няколко клапана и така предава информация от управлението.

Все по актуални са блутууд и интернет системите за управление на поливни системи. При тях може да управляваме напояването от безплатни приложения инсталирани на телефон или смарт устройство. За интернет програматорите трябва да са в обхвата на рутер и така може да ги настройваме от всяка точка на света. Има такива, които са с вградена уаер лес система и такива, за които има аксесоар Wi Fi модул за управление. При тези контролери, които могат да се правят промените в настройките и от интерфейса на устройството и от смарт приложенията, актуални остават последните промени.

За радио управлението клапаните се свързват с радио модули, които пък се свързват със специални устройства за настройка. Тези радио модули могат да се свързват и с радио релета, които са свързват с програматора. Така могат да се управляват много модули, които попадат в радио обхвата на релетата.

Какъвто и да е да е типа на програматора основните настройки / менюта / са едни и същи :

Времеви – настройват се час и дата

Стартови времена – настройва се кога да започне напояването, при някои програматори се задава на всеки кръг, а при други на цялата програма.

Продължителност на напояването – задава се време на поливане на всеки кръг

Поливен ден – тук се определя кой ден от седмицата поливната система да работи или пък се настройват специални цикли.

Сезонна настройка – тук в зависимост от сезона и условията увеличаваме или намаляваме процентно времената на цялата програма.

Спиране и пускане на напояването

Всички програматори имат и допълнителни настройки, но горните са достатъчни за нормалната работа на поливната инсталация.

В най общи линии програмирането се извършва като различните менюта се появяват на екрана чрез завъртане на копче или натискане на бутон за смяна на менюта. Има и бутони за смяна на променливите вътре в менюто. Когато сме избрали някоя позиция тя мига и я настройваме с плюс и минус. Има програматори, за които всички основни настройки са в едно меню на един екран, но принципа е същия с натискане на бутон променяме позициите, които настройваме и когато мигат ги настройваме с плюс и минус.

За да бъде управлението по ефективно всички видове контролери имат слот за свързване с датчик за дъжд, а интернет базираните програматори могат да се свързват с прогноза за времето и да регулират напояването. Използват се и сензори за почвена влага, метео станции и други.

Видове програматори за управление на поливни системи, които предлагаме тук.

Видове електромагнитни клапани за управление от програматори, които предлагаме тук.

Прочети повече за изграждане на подземни напоителни системи.

Related posts

Leave a Comment