Шахта с електромагнитни клапани.
Поливни системи

Клапани за напояване

Електромагнитни клапани използвани за автоматизация на поливни системи.

Електромагнитните клапани се използват за разделяне напоителните системи на зони / поливни кръгове /. Тези зони зависят от условията на зелените площи и наличния входен дебит на системата. Обикновено той достига за напояване на част от градината, затова се налага при изграждане на поливна система разделянето на площта на зони. Като определим каква площ може да поливаме с дебита, който имаме, определяме колко кръга ни са необходими.

Клапаните трябва да се разположат така, че цялата зелена площ да е разделена на зони с приблизително еднакви изисквания към водата и поливните кръгове да имат приблизително еднакъв разход на вода, по малък от дебита на водоизточника на системата,

Електромагнитните клапани се управляват от програматор, чрез тях той стартира и прекратява напояването на поливната система на всяка от зоните в указаното време.

В общи линии всеки клапан се състои от горна и долна част, мембрана и соленоид. Мембраната е гъвкава гумена пластина разположена между двете части като разделя клапана на две камери. Соленоидът е завит върху малка дупка върху горната част на клапана и има малък електромагнит в долната част, а също и кабели, с които се свързва с програматора.

Когато програматора подава и спира ел сигнал към соленоида, електромагнита се мести леко на горе и надолу и така отваря и затваря отвора под него. По този начин налягането в горната камера пада и се вдига. Когато налягането в горната камера е по малко от долната, водата избутва пластината и преминава през клапана. Така се осъществява напояването в поливния кръг след клапана.

Видове електромагнитни клапани.

Основните разделения на клапаните са според цолажа и на колко волта и от какви видове програматори се осъществява управлението им,

Обикновено при малки и средни градини използваме клапани на 1 цол. При по големи площи съобразно големината на тръбите може да се използват и такива до няколко цола.

Съобразно управлението клапаните се делят на такива, които приемат сигнали на 24 волта и на 9 волта и съответно се управляват от програматори на захранвани на 230 волта и на батерии 9 волта.

Някои клапани имат регулатор на дебита, те се използват основно за капково напояване понеже капковите маркучи не изискват високи налягания и дебити.

Други видове са клапани които се разглобяват с винтове, а има и такива разглобяващи се на ръка.

За клапаните на RAIN BIRD ви препоръчваме серията 100 DV, а за HUNTER сериите PGV.

Монтаж на електромагнитни клапани.

Клапаните се монтират в шахти на магистрален водопровод /директно свързан с водоизточника / като е добре преди тях в шахтата да се постави кран с изпускател. За да бъдат по компактни и подредени се използват специални колектори за клапани, които също улесняват монтажа и последващата поддръжка.

Соленоидът е завит върху клапана има два кабела, които се свързват с кабели към програматора. Всеки клапан с единия кабел се свързва с една от номерираните станции на контролера / така всеки клапан има една фаза /. Другия кабел се свързва със свободните кабели на другите клапани и заедно се свързват в обща нула към специално гнездо на програматора, най често отбелязано със “ С „

Кабелна връзка на клапани и програматор

Соленоидите на 9 волта имат черен и червен кабел като черния е нула, а червения фаза. Тези на 24 волта имат само черни или само червени кабели и няма значение кой свързваме към нулата и кой към фазата. Друга особеност е, че соленоидите на 9 волта не могат да се управляват, ако кабелите до програматора са по дълги от 25 – 30 метра. Клапаните на 24 волта нямат такива ограничения, но за да не се губи сигнала кабела трябва да е поне 1кв и връзките между кабелите трябва да са стабилни и защитени от влага / много подходящи за това са хидроизолиращаите връзки /.

Поддръжка на електромагнитни клапани.

Освен соленоид върху горната част на клапана има и завит малък винт с ръкохватка. Този винт служи за ръчно пускане и почистване на малки боклуци, които пречат на работата на клапана. Това се получава понеже боклуците запушват някои от малките отвори в клапана и така не може да се спре поливането. Ако развиването на винтчето не помогне трябва клапана да се разглоби и да се почисти внимателно и да се сглоби на ново. За да не се получават такива проблеми е препоръчително на входа на поливната система да се монтира филтър.

Клапаните трябва да се подготвят за ниските температури като се прекрати подаването на вода към тях, развъртят се изпускателите на крановете преди тях, зазимят се с топло изолация, винтчето с ръкохватката трябва да се разхлаби / така се оставя клапана отворен / и ако може да се продухат с компресор.

Ето какви електромагнитни клапани за управление на поливни системи предлагаме тук.

Вижте всички аксесоари за електромагнитни клапани, които предлагаме.

Прочети повече, как се изграждат автоматизирани напоителни системи.

Related posts

Leave a Comment