Автоматизирана поливна система
Поливни системи

Изграждане на поливни системи

Съвети за изграждане на поливна система

Поливането е от първостепенно значение при озеленяване и поддръжка на градини, а съвременните поливни системи могат да осигурят най-добрия вид на вашите растения и да ви спестят много труд и време. Затова напоителната система е изключително полезна и важна част от една градина.

Най общо една поливна система има следните елементи:

Водоизточник, програматор, електромагнитни клапани, разпръсквачи, капково напояване, сензори и аксесоари, кабели, фитинги и тръбна разводка.

Обикновено автоматизираната поливна инсталация се управлява от програматор, който с кабели е свързан с електромагнитни клапани, които отваря и затваря. Той също е свързан и с датчик за дъжд, който преустановява поливането, когато се налага.

Клапаните са свързани  с тръби към водоизточника и програматора ги отваря и затваря един след друг в желания час. След всеки клапан се изгражда така наречения поливен кръг, който напоява определена част от градината. Поставят се толкова кръгове колкото са достатъчни да се покрие цялата зелена площ.

За изграждане на системата  първо се установява дебита на водоизточника  и площта  се разделя на части с еднакви условия. От наличния дебит и конкретната площ, определяме колко и какви разпръсквача може да захраним наведнъж в един поливен кръг. Всички видове разпръсквачи имат таблици с разход на вода и общия разход в един кръг трябва да е близък, но по малък от този които имаме. Така виждаме каква площ ще може да напояваме с един поливен кръг, и определяме колко кръга са ни необходими за цялата градина. За да е ефективно напояването  за всеки кръг трябва да се стремим да разполагаме продукти с еднакви поливни  характеристики и площта да е с еднакви условия.

Захранването обикновено се осигурява от водна помпа, а най важните  и характеристики са налягането и дебита. Важно е и водата да бъде чиста, затова е най добре да се поставят филтри. Налягането е добре да е около 4 – 5 атмосфери, в при увеличаване на площта, се увеличава и необходимия дебит. За един двор около декар е добре да има дебит около 5 – 6 куб метра за час.

Електромагнитните клапани се поставят на захранващата / магистрална / тръба в шахти като е добре да има и кран с изпускател преди тях в шахтата. В горната част на всеки клапан е монтиран соленоид. Програматора е свързан с отделна фаза и  с обща нула с кабелите на соленоидите на всички клапани. Той ги управлява като изпраща към всеки от тях електромагнитни импулси.  Клапаните  играят ролята на спирателни кранове, които управлението отваря и затваря и така се пуска и спира поливния кръг след тях.

Основните деления при програматорите са: със свързване с клапаните на 24 волта / захранват се от ел мрежата / и на 9 волта / захранват се от батерия /, за външен монтаж и за вътрешен монтаж, за 2, 4 6, 8 или друг брой станции  / кръга / може да се управляват. 

Обикновено съвременните програматори имат много лесен интерфейс  и имат управление чрез блутууд или управление чрез Wi Fi с приложения от смарт устройства.  Най важните елементи за настройка на всички са стартовите часове, продължителността и дните на отваряне на клапаните.

С тръбната разводка / това са тръбите и фитингите, с които се свързват / достигаме до клапаните,  а после и до разпръсквачите и капковия маркуч.  За нея се препоръчва да се разположи до около 40 см дълбочина, преди да се проведат останалите дейности по озеленяване. Тя може да се изгради по много начини, но най  – често се използват полиетиленови тръби , които се съединяват с тройници и колена една за друга. Връзката към самите разпръсквачи става като на основната тръба се слагат водовземни скоби, от които със  специализирана гъвкава тръба се достига до продуктите за напояване. Трябва да се внимава каква е дебелината на тръбите, за да могат да пропуснат необходимия дебит. Препоръчваме ви за  дебит над 4 куб. м. за час да използвате основни тръби поне ф 32, под 4 куб м за час ф 25, а над 6 куб. м. за час ф 40, гъвкавата връзка за разпръсквачите е ф 16 и нейната дължина е добре да е до 60 – 70 см.

Разпръсквачите са основния продукт за напояване на райграс и тревен чим. Има няколко според вида на дюзите на разпръсквача – роторни и дефлекторни и мп ротатори.

Роторните разпръсквачи  изстрелват водна струя , която се върти от 15 до 360 градуса. В зависимост от дюзата градинските разпръсквачи пръскат от 5 до 15 м. и харчат от 0.3 до 1.5 кубика. Всяка фирма ,която продава разпръсквачи , ви дава към тях таблица за това при какво налягане и дебит, коя дюза колко харчи  и на какво разстояние пръска. Събират стойностите на потреблението на вода на всяка дюза в един кръг и общия сбор трябва да е близък, но не по голям от дебита на водоизточника.

Дефлекторните разпръсквачи  имат дюзи които разпръскват водата ветрилообразно. Те пръскат на по малко разстояние обикновено от 3 до 6 м. от 0 до 360 градуса и харчат почти същото количество вода. Броят на разпръсквачите в един кръг се смята по същия начин като при роторните, но  трябва да се обърне внимание, че при различен ъгъл на отваряне една и съща дюза има различно потребление на вода. Всички характеристики на дюзите са отразени на таблиците към тях.

Мп ротаторите са с иновативни дюзи, които са монтират на едни и същи тела като  на дефлекторните. Те пръскат много въртящи се струйки вода в различни посоки от 3 до 9 метра, имат много по нисък разход на вода и поливат много равномерно. При ниски налични дебити , макар и да са по скъпи е добре да се насочите към тях.

Поливната площ на един разпръсквач представлява най – често сектор от кръг. Количеството вода, което пада до разпръсквача и в края на поливния сектор е различно, поради което за да има максимално равномерно покритие разпръсквачите се разполагат един от друг на разстояние радиуса им на пръскане. Друго правило е да се започне по контурите  и ъглите на тревната площ и следващите линии да се разполагат навътре на разстояние радиуса на напояване на хидранта.

Всички разпръсквачи и шахти трябва да са поставени точно на финалното ниво на почвата.

Капковото напояване обикновено е маркуч ф 16 с определен брой капкообразуватели за метър и се използва за градинските площи. Той е гъвкав и се разполага близо до корените на растенията. Добре е на един извод да не вързвате повече от 100 м. маркуч и общо за кръг да не надвишавате 500 м.

Може да разполагате и специални капкообразуватели, които с тръба ф 6 достигат точно до желаната точка.

Подземен капков маркуч може да се използва за напояване на тревни площи, като е много ефективно, но доста скъпо.

С изграждане на поливната система може да осигурим максимално плътно и равномерно покритие на площта и да дадем точно необходимото количество вода, но при неправилно изграждане и настройка на системата може да има  и неблагоприятни последствия. Ето защо, ви съветваме да потърсите специалисти в областта на напояването за изграждането на вашата поливна инсталация.

Прочети повече за: програматори, електромагнитни клапани, видове разпръсквачи, капково напояване

Related posts

Leave a Comment