Резултат след тор granucote
Тревни площи

Затревяване

Затревяване и изграждане на тревни площи

Изграждането на тревни площи е сред най-важните дейности при озеленяване. Именно те свързват всички декоративни елементи в градината, оформят нейния красив и завършен вид и са от най – важните функционални зони в парка или двора.

Затревяването започва след приключване на строителните работи, засаждането на растенията и изграждане на поливна система и е последния етап от изграждането на зелената площ. Най общо изграждането на тревни площи може да бъде извършено по два начина: с полагане на тревно семе ( ръчно, механично и хидропосев ) или с полагане на тревен чим.

Тук сме разгледали техники за затревяване чрез полагане на тревни семена.

Първият етап е обработката на почвата. Тя включва мероприятия за подобряване на механичния състав на коренообитаемия почвен слой. Най – напред се извършва почистване на терена от камъни, строителни отпадъци и непригодната почва, Доставя са нова подходяща почва до достигане на проектните нива. Може и старата пръст да се подобри с внасяне на пясък, био хумус, торф и др. в зависимост от нуждата.

После почвата трябва да се разрохка (прекопае, фрезова) на дълбочина 10-15 см., след това се подравнява грубо и се пристъпва към оформяне на горния хумусен пласт, който трябва да бъде с дебелина поне 10-20 см.

След това се прави предсеитбено торене с комплексни торове с повече азот около 30 – 40 кг на декар.

Избираме подходящ вид тревна смеска, съобразно условията и начина на използване и поддръжка на градината.

Непосредствено преди пристъпване на самото полагане на тревното семе е добре вече подравнената повърхност леко да се разрохка.  Това се прави с гребло. Целта е семената да могат да проникнат в хумусния слой, и да могат да се покрият. След това семената се разхвърлят/ полагат. За да е положено качествено, тревното семе трябва да е равномерно разпределено. Най – добре е да бъде в тихо и по сухо време. След полагане на семената, те се зариват , като се минава отново 2 пъти кръстосано с гребло върху тях.

Друг начин за покриване е върху положените семена да се разпръсне хумусна почва, торф или пясък. Семената трябва да са положени и покрити на дълбочина 0.1 до 1.0 см.

Може да се прилагат и двата начина на покриване комбинирано. После е много полезно тревното семе да се валира отново 2 пъти кръстосано, но трябва да не е твърде влажно, понеже почвата може да се деформира и семената полепват по валяка.

Нормата за полагане на тревно семе е 1 кг за около 25 кв.м. или около 40 гр за кв м. Може да засеем и до 40 кв м с 1 килограм семена.

Тревните площи се изграждат, чрез засяване на различни видове треви от семейството на житните (lat. Poaceae). Обикновено посевният материал е съставен от няколко тревни вида и от тук идва наименованието „тревни смески”. Предимства при затревяването със смески е, че тревата е по-равномерна, по-гъста и плътна, устойчива е на болести и продължителността на живота и се удължава – до  над 15 години (при правилна поддръжка).

Затревяването е най добре да се  извършва, когато предстои влажно време.Това основно са два периода – пролет (края на март до май- юни) и през есента (Септември – Ноември).  През останалите периоди трябва да имате поливна система или да си отделите доста време за поливане. Избягвайте най големите летни жеги / над 31 – 32 градуса / , защото дори при наличие на автоматизирана напоителна система, земната повърхност се нагрява над 40 ºС и рискувате да повредите семената. При температури под  5ºС , семето ще поникне чак като се затопли.

Първите грижите за младия посев се състоят в редовното му поливане чрез дъждуване и поддържане почвата влажна поне 3 – 4 седмици. Най добре е за нови тревни площи се полива всеки ден по два пъти – рано сутрин и късно следобед. Приблизително се полива с около 10 – 15 л/кв.м за денонощие. Поливайте с лека струя, за да не отмиете семената. Най – оптималния вариант, е това да става с поливна система. От поливането в най – голяма степен зависи успеха на затревяването, затова не трябва да се правят компромиси с него не само в началото, но и при поддръжката на тревния чим.

Покълването става за около 7 до 14 дни, но може някои семена да поникнат и след месеци. Покълването зависи от температурата, напояването, дълбочината на засяване и др.

Първото косене се извършва задължително с косачка, която има добре наточени ножове. Коси се когато тревата достигне около 8 -10 см височина и се коси на 5 – 7 см. При следващите коситби тревата се поддържа с височина 3 – 5 см (според вида тревна площ).

Много важно е да продължите да косите редовно като спазвате следните правила: ножа на косачката да е добре заточен, за да реже, а не да  къса тревата.  Тя трябва да не се оставя прекалено голяма или да се коси прекалено ниско или да се окосява повече от 1/3 от височината на листа.

За добрия тревен чим е особено важно да извършва редовно торене.  То започва още с засаждането на тревата с азотни торове или комбинирани торове. Много добър тор за така  нареченото предсеидбено торене  е комплексния тор Мивена  с повишено съдържание на азот. По нататък след като вече сме постигнали желаната морава за нейната поддръжка е най добре да подхранваме с дългодействащи комплексни торове какъвто е калиевият тор на Мивена. За най – добър ефект торене се прави поне 3 – 4 пъти годишно с такива торове.

Комплексни торове с повече азот – рано на пролет

Дълго действащи NPK торове – лято  и есен  

Нормите са различни при различните производители, за посочените торове на Мивена са към 20 – 30 кг за декар, при по не специализираните видове торове може да увеличите нормата на 30 – 40 кг за декар.

Винаги торете при суха листна маса и поливайте обилно след торене.

След втората, третата  коситба може да се предприемат и други действия за сгъстяване и почистване на тревата. Такива са пръскането със селективни хербициди, подсяване, валиране и други.

 За да се получи наистина гъст и равномерен тревен килим са необходими поне 3 – 6 месеца с редовни  и навременни грижи.

 След всичко това нещата не свършват, а сега започва поддръжката на тревния чим, която трябва да се извършва редовно и качествено, ако не искате да развалите качеството на райграса.

Купи тревни смески за затревяване.

Прочети повече за смеските от райграс и други видове треви.

Related posts

Leave a Comment